Algemene voorwaarden Opjouwplein.nl

Opjouwplein.nl is eigendom van FC Straat, gevestigd aan Rietbaan 10 (2908 LP) te Capelle aan den IJssel, gefinancierd door Gemeente Rotterdam en in samenwerking met Rotterdam Sportsupport, Johan Cruyff Foundation en Krajicek Foundation (hierna partners).

Artikel 1 – Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  1. Opjouwplein.nl: Het online platform voor deelnemers en sportaanbieders.
  2. Deelnemer: De deelnemers die deelnemen aan de activiteiten van de sportaanbieders.
  3. (Sport)aanbieder: Organisatie die activiteiten organiseren op pleinen.
  4. (Sport)aanbod: Verzamelnaam voor alle activiteiten die aangeboden worden op Opjouwplein.nl
  5. Activiteit(en): De verzamelnaam voor alle workshops, clinics, (sport)toernooien etc. die worden georganiseerd op de Cruyff Courts en Krajicek Playgrounds in Rotterdam
  6. Hoogtepunten: Terugblik op activiteiten die zijn geweest
  7. Pleinen: Verzamelnaam voor de Cruyff Courts en Krajicek Playgounds in Rotterdam
  8. Partners: Verzamelnaam voor de betrokken partners: FC STRAAT, Gemeente Rotterdam, Rotterdam Sportsupport, Johan Cruyff Foundation en Krajicek Foundation

Artikel 2 – Gebruik

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle gebruikers van Opjouwplein.nl.

2.2 Elke sportaanbieder in en rondom Rotterdam kan zich aanmelden voor Opjouwplein.nl, na goedkeuring en controle door het Opjouwplein.nl team kan de sportaanbieder een account aanmaken en het platform gebruiken voor waar het bedoeld is.

Artikel 3 – (Sport)aanbod

Het sportaanbod op Opjouwplein.nl voldoen aan de onderstaande criteria.

3.1 De sportaanbieders zijn gecontroleerd door Opjouwplein.nl voor gebruik van het platform en publicatie op het platform.

3.2 De trainers/coaches zijn in het bezit van een VOG.

3.3 Alle activiteiten worden gratis aangeboden aan deelnemers.

3.4 Sportaanbieders zijn welwillend om met elkaar samen te werken en flexibel om te gaan de beschikbaarheid van de pleinen.

3.5 Data (gebruik platform, gebruikers, aantal deelnemers, leeftijdscategorie, geslacht/gender) wordt gemeten op Opjouwplein.nl en tijdens de activiteiten en verzameld en gedeeld met de partners.

3.6 Ongeorganiseerd sporten en spelen mag nooit ten kosten gaan van georganiseerd sporten. De sportaanbieder zal ruimte laten voor ongeorganiseerd gebruik van de pleinen.

3.7 Structurele activiteiten/aanbieders krijgen voorrang op éénmalige activiteiten/aanbieders.

Artikel 4 – Deelname

4.1 Deelname aan de activiteiten die staan vermeld op Opjouwplein.nl is op eigen risico. Opjouwplein.nl en FC Straat zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of schade aan bezittingen en/of fysiek letsel, voor zowel de deelnemers als sportaanbieders, tijdens de activiteiten die geplaatst worden op Opjouwplein.nl.

Artikel 5 – Data verzameling, meeting en onderzoek

5.1 Online data wordt verzameld en gedeeld met de partners. Medewerking vanuit de sportaanbieder aan de data verzameling is verplicht.

5.2 Offline data wordt gemeten tijdens de activiteiten en verzameld in de vorm van een (online)evaluatieformulier door de sportaanbieders. Deze data wordt gedeeld met de partners en mogelijk gebruikt voor diens onderzoek (bijvoorbeeld d.m.v. vernoeming in een jaarverslag).

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Opjouwplein.nl en/of de betrokken partners zijn niet aansprakelijk voor mogelijk schade en/of verlies van bezittingen en/of fysiek letsel voor zowel de deelnemers als sportaanbieders.

6.2 Opjouwplein.nl en/of de betrokken partners zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website en/of van gelinkte websites.

Artikel 7 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

7.1 Opjouwplein.nl en partners gaan zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van bezoekers en gebruikers van Opjouwplein.nl. Indien daarom gevraagd zal Opjouwplein.nl de betrokkenen hierover informeren.

7.2 Opjouwplein.nl en partners zijn niet aansprakelijk voor de, door sportaanbieders, geplaatste foto’s omtrent privacy en de AVG-wet. De sportaanbieders zijn verantwoordelijk voor het naleven van de AVG- en privacy wet wanneer zij een foto of video op Opjouwplein.nl publiceren.

Artikel 8 – Klachten

8.1 Indien deelnemers en/of sportaanbieders niet tevreden zijn over Opjouwplein.nl en/of de gepubliceerde activiteiten en hier melding van maakt, dan zal Opjouwplein.nl zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 10 werkdagen na melding, te verhelpen. Klachten kunnen gemeld worden via info@opjouwplein.nl met als onderwerp “Klacht”.

8.2 De klacht moet door de indiener voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Opjouwplein.nl en/of de desbetreffende sportaanbieder de klacht in behandeling te kunnen nemen.

8.3 De betrokken partijen streven ernaar om gezamenlijk tot een oplossing te komen.